هفتـه سوم

صفحه‌ي اول: پزشکان نام دارسنت جرجز

يکي از مواردي که پيش از آمدن به انگليس شنيده بودم، تلاش انگليسي‌ها براي حفظ آثار گذشتگان است. وقتي درلندن راه مي‌رويد، ساختمان‌ها خود شاهدي بر اين گفته است. ساختمان‌ها تغيير نمي کنند مگر داخل ساختمان و هميشه عمر و سابقه‌ي ساختمان يکي از مشخصه‌هاي کليدي آن است. در برخي موارد شما مي‌توانيد سال ساخت بنا را بر روي آن ببينيد و در معماري شهر، ساختمان‌هاي دوره‌ي ويکتوريايي بسيار چشم مي‌خورند و سعي بسياري در حفظ آن مي‌شود.
همين ويژگي را در بيمارستان #سنت_جرجز هم مي‌توان ديد. ساختمان قديمي بيمارستان درحاشيه هايدپارک تبديل به هتل #لنزبرو شده است و نقاشي بزرگ اين ساختمان قديمي در ورودي ساختمان جديد بيمارستان در #تويتينگ وجود دارد. علاوه بر اهميت به ساختمان، دربيمارستان، پزشکان نامي بيمارستان سنت‌جرجز هم به اشکال مختلف تقدير مي‌شوند و يادبودشان وجودارد، دراين ميان سه نفر و يک بخش بيمارستان بيش‌تر به چشم مي آيد که به آن‌ها اشاره مي‌کنم.

جان هانتر

وقتي در کريدور اصلي دانشکده‌ي پزشکي سنت‌جرجز، متصل به بيمارستان، راه مي‌رويد ابتدا با تنديس و وسايل اطاق شخصي #جان_هانتر جراح معروف انگليسي مواجه مي‌شويد. جان هانتر دوست و استاد #ادوارد_جنر درقرن نوزهم است و ازويژگي‌هاي بارز او علاقه‌ي فراوان به آناتومي است به‌طوري‌که در منزل بزرگش در #ارلس_کورت لندن حيوانات گوناگوني مثل بوفالو و گورخرنگهداري و آن‌ها را براي مطالعه‌ي آناتومي تشريح مي‌کرده است. يکي ازاقدامات جالب جان هانتر آزمودن فرضيه‌ي علت مشترک سوزاک و سيفليس بر روي خودش بود. اومعتقد بود که سيفليس و سوزاک توسط يک عامل ايجاد مي‌شود و براي سنجيدن فرضيه‌اش، ميکروب احتمالي را به خودش تزريق مي‌کند.
دربيمارستان سنت‌جرجز وسايل اطاق کار او را به يادگار نگه داشته‌اند. يکي از اين وسايل، مبلماني است که وي در ميان يک بحث شديد با مدير بيمارستان براي ثبت نام يک دانشجو، دچارحمله قلبي مي‌شود و بر روي آن فوت مي‌کند.
 

ادوارد جنر

پزشک ودانشمند سرشناس قرن نوزدهم که شاگرد و دوست #جان_هانتر بوده است. او براي نخستين بار واکسن را ساخته است. مي‌گويند جان هانتر به ادروارد جنر اين گفته‌ي #ويليام_هاروي را يادآور شده است که فکر نکن، آزمايش کن! به گونه‌اي اين گفته‌ي هانتر نشانگر رونق تجربه گرايي در آن زمان بعد از معرفي آراي #جان_لاک وديگر تجربه‌گرايان قرن هجدهم است.
به نگاه تجربي، در عمل ادواردجنر نمونه‌ي آبله‌ي گاوي را روي #جيمز_فيليپ امتحان کرد و مشاهده کردکه وي به آبله مبتلا نمي‌شود. ادوراد جنر پدر علم #ايمنولوژي و پيشگيري خوانده مي‌شود. او به پاس تهيه‌ي واکسن از نمونه‌ي گاوي، نام واکسن، را انتخاب مي‌کند که برگرفته از #واريولا_واسينائه به معني آبله‌ي گاوي است. جالب است در تاريخ طب برخي #افضل‌الدين_ابوحامد_کرماني پزشک ايراني را به پاس تاکيد بر پيشگيري از بيماري‌ها درقرن دوازده ميلادي، پيشگام طب پيشگيري مي‌دانند.

هنري گري، مولف کتاب گريز آناتومي

#هنري_گري پزشک وجراح باهوش که در بيست و يک سالگي در دوران دانشجويي جايزه‌ي کالج جراحان را براي تشريح اعصاب چشم به دست آورده بود در بيمارستان سنت‌جرجز به عنوان جراج مشغول به کارمي‌شود. وي در ۱۸۵۸ در سي و يک سالگي اولين نسخه‌ي کتاب #آناتومي_گريز را منتشر مي‌کند و اين کتاب، تاکنون هم ازمنابع معتبر آناتومي است. وي در سن سي و چهار سالگي علي‌رغم تزريق واکسن آبله، به علت ابتلاي برادرزاده‌اش، به آبله مبتلا مي‌شود و فوت مي‌کند.

سي‌تي اسکن بيمارستان سنت‌جرجز

بخش راديولوژي بيمارستان سنت‌جرجز جايگاه خاصي دارد. نخستين دستگاه سي تي اسکن دنيا، در سال ۱۹۷۱ در بيمارستان #اتکينسون_مورلي وابسته به اين بيمارستان، استفاده شده است. اين دستگاه توسط #سرگادفري_هوسفيلد و #جمي_امبروس به کارگرفته شد که سر گادفري بخاطر آن جايزه‌ي نوبل دريافت کرده است.

صفحه‌ي دوم. دپارتمان نوروسايکياتري

رشته‌ي #نوروسايکياتري يکي از گرايش‌هاي تخصص در روان‌پزشکي انگليس است. البته در فرصتي ديگر درمورد آموزش روان‌پزشکي در انگليس توضيح خواهم داد. در بيمارستان سنت‌جرجز از دهه‌ي ۱۹۸۰ دپارتمان نوروسايکياتري راه اندازي شده است. اين سرويس در همه‌ي بيمارستان‌هاي جنرال وجود ندارد و در اين بيمارستان به علت وجود مرکز علوم اعصاب اتکينسون مورلي، نياز به خدمات نورسايکياتري بيش‌تر حس مي‌شود. دپارتمان نوروسايکياتري، مشارکت نزديک با سرويس‌هاي نورولوژي، جراحي اعصاب و نورو راديولوژي در ارايه‌ي خدمات به بيماران و انجام فعاليت پژوهشي دارد. اين دپارتمان از چهار روان‌پزشک، يک مددکار اجتماعي، يک مدير اجرايي و يک دکتراي روان‌شناسي تشکيل شده است. فعاليت‌هاي گروه به صورت هماهنگ با يکديگر انجام مي‌شود و شامل کلينيک سرپايي، ويزيت و انجام مشاوره دربخش، راند بيماران بستري در بخش‌هاي مرتبط، ارزيابي نوروسايکولوژي، گراند راند هفتگي و برنامه‌ي آموزش بيمار است.
از هفته‌ي دوم حضورم در انگليس به اين دپارتمان پيوستم و در فعاليت‌هاي روزانه‌ي آن‌ها شرکت داشتم وعلاوه بر آن دو روز درهفته، دردوره‌هاي آموزشي نورو-راديولوژي و الکتروفيزيولوژي حاضر مي‌شدم.