هفته چهاردهم

هفته‌ي چهاردهم

صفحه‌ي اول. آموزش ارتباط با بيمار

روزهاي جمعه روز گراند راند و ويزيت در بخش‌هاي مغز و اعصاب و جراحي اعصاب بود. ابتدا تک تک بيماران چه موارد جديد و يا قبلي در اتاقي مجزا از اتاق بيماران مرور مي‌شدند. راجع به شرح حال و سوالات احتمالي صحبت مي‌شد و تشخيص‌ها ودرمان‌هاي مختلف بحث مي‌شد. سپس گروهي به اتاق بيماران مي‌رفتيم و يک به يک بيماران را در محل تخت‌هاي‌شان ويزيت مي‌کرديم. در هفته‌هاي متوالي هنگام ويزيت بيماران، کارت زردي بالاي سر برخي ازبيماران به ويژه بيماران بدحال مي‌ديدم، بعد از چندبار ديدن، سعي کردم از نزديک نوشته‌هايش را بخوانم. بر روي آن نوشته بود: راهنماي ارتباط با بيمار! حاوي نکاتي براي راهنمايي پزشکان و پرستاران حين ارتباط با بيمار بود. وقتي کارت‌هاي بيماران مختلف را مقايسه کردم اصول کلي‌شان مشترک بود اما براي هر بيمار بسته به شرايطش و وضعيت کلام، هوشياري، بلع، تنفس و زبان وي، مواردي اختصاصي ذکر شده بود. از جمله اين‌که: خودتان را معرفي کنيد، شمرده و ساده صحبت کنيد، مجدد با وي چک کنيد، پيام شما را دريافت کرده است يا نه؟ با توجه به اين‌که در دانشکده‌ي پزشکي در گروه مهارت‌هاي ارتباطي هم تدريس مي‌کردم، اين موضوع من را واداشت تا به دانشکده‌ي پزشکي #سنت_جرجز مراجعه کنم و از نحوه تدريس مهارت هاي ارتباطي بپرسم. دکتر #کاترينا_يوکس مدير گروه مهارت‌هاي ارتباطي را ديدم. گرم و صميمي برخورد کرد و راجع به نحوه‌ي آموزش ارتباط پزشک و بيمار برايم توضيح داد. اشاره کرد در مدارس انگليس قبل از ورود به دانشگاه آموزش خاصي براي مهارت‌هاي ارتباطي وجود ندارد و چگونگي ارتباط را افراد به صورت ضمني در خانه، جامعه و يا فعاليت‌هاي مدرسه ياد مي‌گيرند. در دانشکده‌ي پزشکي از سال اول و همزمان با ورود به بيمارستان مهارت‌هاي ارتباطي پزشک و بيمار آموزش داده مي‌شود و اين‌جا برخلاف ايران که دانشجويان پزشکي بعداز دوره‌ي علوم پايه وارد بيمارستان مي‌شوند از سال اول دانشکده دانشجويان پزشکي مواجهه با بيمار و بيمارستان را تجربه مي‌کنند. تمرکزبر ارتباط پزشک وبيمار است و مهارت‌هاي پايه بين فردي همانند گوش دادن فعال و يا همدلي جدا از ارتباط پزشک و بيمار آموزش داده نمي‌شود.
در دانشکده‌ي پزشکي علاوه بر اصول ارتباطي پزشک و بيمار، نحوه‌ي ارتباط در شرايط خاص همچون بيمارعصباني، بيمار درحال مرگ و يا مبتلا به سرطان، بيمار با زبان غير انگليسي به آن‌ها آموزش داده مي‌شود. گروه آموزش مهارت‌هاي ارتباطي در اين‌جا هفت عضو هيات علمي تمام وقت دارد و بسته به نياز از ساير اساتيد گروه‌هاي باليني نيز کمک مي‌گيرند.