پیش درآمد

پيش درآمد:
مدت‌ها بود به دنبال علاقه‌ي شخصي و سابقه‌ي پژوهش‌هايي که انجام داده بودم مشتاق بودم دوره‌اي در نوروسايکياتري يا عصب روان‌پزشکي، اعصاب روان‌پزشکي و يا روان‌پزشکي اعصاب- گويا پيداکردن معادل فارسي مناسب براي اين رشته هم خود نياز به بحث فراوان دارد- بگذارنم. بعد ازجستجو در کشورهاي مختلف ديدم نزديک‌تر از همه به آن‌چه مي‌خواهم، مي‌توانم در انگليس پيداکنم. بعداز مشورت با دوستم جناب دکتر #رامين_نيلفروشان توانستم موقعيتي را در بيمارستان #سنت_جرجز لندن پيدا کنم و براي دوره‌ي فلوشيپ اقدام کنم. فکر مي‌کنم اگر تجربه‌ام را دراين سفر ننويسم ماحصل اين دوره خاطره‌اي بيش نخواهدبود. براي اين‌که بتوانم دقيق‌تر آن‌چه را مي‌بينم بفهمم و به‌کار گيرم، گزارش سفرم را بنويسم و شايد براي همکاران خودم نيز خواندني باشد و بتوانم تجربه‌ام را در اين سفر به اشتراک بگذارم.
با جناب دکتر جلالي سردبير نشريه‌ي تجربه‌هاي روان‌پزشکانه مشورت کردم و اجازه خواستم تا يادداشت‌هايم در اين نشريه منتشر شود، ايشان مساعدت کردند و اين امکان فراهم شد. از #تجربه‌هاي_روان‌پزشکانه سپاسگزارم.
بد نيست چند نکته‌اي را در ابتداي سفرم ذکر کنم. نخست، تجربه‌ي من در اين سفر تصويري کامل از روان‌پزشکي انگليس فراهم نمي‌کند بالطبع آن‌چه را که مي‌بينم مي‌نويسم و بي‌شک بسيار مواردي است که وجود دارد و من مطلع نيستم، پس ذکر نخواهد شد. دوم بيش‌تر مايلم از روان‌پزشکي اين‌جا بگويم ولي در اين مدت در شهر و کوچه و خيابان هم تجربياتي دارم و دوست دارم به فراخور حال به آن‌ها اشاره‌اي کنم. پس به واقع تمامي آن‌چه مي‌گويم روان‌پزشکي نيست و سوم، سعي مي‌کنم تا آن‌جا که ممکن است بي‌طرفانه تنها گزارش کنم و نظر و داوري برعهده‌ي مخاطب باشد، اما ذهن است و عاري از سوگيري نخواهد بود. درپايان، مايه‌ي خرسندي است همسفراني داشته باشم و ازحرف‌هاشان بشنوم.

دوازدهم تيرماه ۱۳۹۶
سوم ژوييه ۲۰۱۷