زندگینامه

دکترمحمداربابي فارغ التحصيل رشته روانپزشکي از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي درسال ۱۳۸۳است و هم اکنون به عنوان دانشيارروانپزشکي در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران مشغول به فعاليت مي باشد.
ايشان دوره فلوشيپ ( نوروسايکياتري) را در دانشگاه سنت جورجز و کينز لندن در سال 2017 در انگليس گذراندند.درروانپزشکي عمومي علاقمند به اختلالات شخصيت به ويژه اختلال شخصيت مرزي است که پژوهشهايي در علت شناسي و استفاده از درمان هاي نوين همچون تحريک مغناطيسي مغز( rTMS)در اين بيماران انجام داده است.
در گرايش هاي فوق تخصصي روانپزشکي در زمينه نوروسايکياتري ( روان پزشکي بيماري هاي مغز و اعصاب) و طب روان تني(پزشکي سايکوسوماتيک) علاقمند بوده و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي وي در اين دوحوزه متمرکز بر پيشگيري تشخيص ودرمان اختلال کارکرد اعصاب (هيستريا) و دليريوم است.
وي علاوه بر دانشگاه علوم پزشکي تهران در انجمن علمي روانپزشکان ايران فعاليت دارد و در اين انجمن در سالهاي اخير ضمن مشارکت فعال در برگزاري همايش هاي ساليانه رئيس کميته نوروسايکياتري انجمن نيز بوده است.