سخنرانی ها

 1. "اختلالات خلقي" - بازآموزي مدون پزشکان عمومي ارديبهشت1384
 2. " اصول مصاحبه با بيمار "بازآموزي مدون پزشکان عمومي، شهريور1384
 3. " اختلالا ت رواني رفتاري در بيماري آلزايمر" در اولين همايش بين المللي آلزايمر ايران در آذر 1384
 4. "داروهاي ضد افسردگي " در همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشکان ايران در آذر1384
 5. "اسکيزوفرني و اختلالات خلقي "بازآموزي مدون پزشکان عمومي، اسفند1384
 6. " اختلالات سايکو درماتولوزي" درهمايش جايگاه روانپزشکي در ساير رشته هاي تخصصي پزشکي در ارديبهشت1385
 7. "اختلال افسردگي"بازآموزي مدون پزشکان عمومي خرداد1385
 8. "اختلالات رفتاري و توهم در بيماران مبتلا به آلزايمر" در سومين همايش انجمن آلزايمر ايران در مرداد 1385
 9. "مراقبت هاي پرستاري در سايکودرماتولوژي"در بازآموزي پرستاران بيمارستان رازي در شهريور1385
 10. "اختلالا ت رواني رفتاري در دمانس"سمينار دمانس در اهواز،در آبان ماه 1385
 11. "اختلالت خلقي"بازآموزي مدون پزشکان عمومي آذرماه 1385
 12. "چگونه خبر بد را بگوئيم؟"در کنفرانس هاي هفتگي بيمارستان امام حسين در آذر 1385
 13. "چگونه خبر بد را بگوئيم؟"در کنفرانس مراقبت و حمايت ازبيماران سرطاني،بهمن 1385
 14. "بيماري آلزايمر"کارگاه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره زندگي سالمندي، بهمن1385
 15. "سايکوفارماکولوژي"بازآموزي مدون پزشکان عمومي اسفند1385
 16. سخنراني در کارگاه چهارروزه افسردگي در همکاري با دانشگاه کارولينسکاي سوئد در سال 2006
 17. "اختلالا ت رواني رفتاري در بيماري آلزايمر"در همايش بيماري دمانس سالمندان اسفند1385
 18. "داروهاي ضدافسردگي"در نشست ماهيانه انجمن علمي روانپزشکان ايران در اسفند 1385
 19. "درمان علايم روانپزشکي آلزايمر"در همايش تشخيص ودرمان در فروردين 1386
 20. "درمان علايم روانپزشکي آلزايمر"در همايش تشخيص ودرمان آلزايمر و پارکينسون درتهران در فروردين 1386
 21. جنبه هاي روانشناختي بيماري هاي پوست در همايش بين المللي بيماريهاي پوست درارديبهشت 1386
 22. مداخلات روانپزشکي در بيماران مبتلا به بيماريهاي پوستي در اولين کنگره سايکوسوماتيک در اصفهان در ارديبهشت 1386
 23. "اعتبار يابي بيمار استاندارد شده" در کارگاه اموزشي بيمار استاندارد شده در تيرماه 1386
 24. "اصول طب روان تني" بازآموزي مدون پزشکان عمومي، مرداد1386
 25. "درمان اختلالا ت رواني رفتاري در بيماري آلزايمر"چهارمين همايش ساليانه انجمن آلزايمر ايران در آذرماه 1386
 26. "علايم رواني رفتاري در صرع" در کنگره سراسري صرع در بهمن 1386
 27. "مراقبت هاي پرستاري در سايکودرماتولوژي"در بازآموزي پرستاران بيمارستان رازي در شهريور1385
 28. "چگونه خبر بد را بگوئيم؟"در کنفرانس هاي هفتگي بيمارستان امام حسين در آذر 1385
 29. "افشاي خبر بد"کنگره مراقبت هاي حمايتي و تسکيني در سرطان فروردين 1387
 30. "چگونه خبر بد را بگوئيم؟"در دومين کنگره بين المللي اخلاق پزشکي ايران فروردين 1387
 31. "چگونه خبر بد را بگوئيم؟"در کنفرانس هاي هفتگي بيمارستان روزبه در آذر 1384
 32. "چه کساني روانپزشک مي شوند؟" در کنفرانس هاي هفتگي بيمارستان روزبه در ارديبهشت1387
 33. "اختلالات شخصيت،مداخله يا مدارا؟در سمينار ساليانه انجمن علمي روانپزشکان ايران و کنفرانس هاي هفتگي بيمارستان روزبه،ارديبهشت 1388
 34. جنبه هاي روانپزشکي سردرد،اولين کنگره بين المللي سردرد ايران،فروردين 1388
 35. اختلالات سايکواندوکرينولوژي،درهمايش طب سايکوسوماتيک انجمن علمي روانپزشکان ايران،اسفند 1387
 36. مداخله ودرمان در طب سايکوسوماتيک،درهمايش طب سايکوسوماتيک انجمن علمي روانپزشکان ايران،اسفند 1387
 37. اختلال تبديلي:ويژگيهاي باليني
 38. اختلالات حرکتي ناشي ازداروهاي آنتي سايکوتيک درپنجمين کنگره علوم اعصاب باليني وپايه
 39. سيستم دوپامينرژيک مغزواختلال افسردگي تهران،هتل اسپيناس،پنج شنبه نهم دي ماه 1395
 40. مباني سايکوانکولوژي تهران،هتل اسپيناس،کنگره بين المللي انجمن غرب آسيا،۲۹ آبان ۱۳۹۵
 41. مهارت هاي ارتباطي،چرا؟چگونه؟ تهران،بيمارستان ضياييان،دوم دي ماه ۱۳۹۵
 42. PERSONALITY DISORDERS OR BEHAVIORAL EPIDEMICS